Algipan 140g

In voorraad

Speciale prijs:  8,53

Normale prijs:  9,48

OF

Algipan 140g

DIT IS EEN GENEESMIDDEL : Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek. Gelieve dan uw apotheker te contacteren.

BIJSLUITER home de-online-apotheekAlgipan
ALGIPAN BALSEM, zalf Methylnicotinaat 1,5 g/100g, Glycolsalicylaat 5,0 g/100g, Mefenesine 10,0 g/100g
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Algipan balsem gebruikt?
2. Wanneer mag u Algipan balsem niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Algipan balsem?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Algipan balsem?
6. Aanvullende informatie. 1. WAARVOOR WORDT ALGIPAN BALSEM GEBRUIKT? Algipan balsem is een zalf tegen spier- en gewrichtspijnen.
Algipan balsem is aangewezen bij het verlichten van pijn van de spieren en de ligamenten of pijnlijke contracturen
(verkorting van spierweefsel).
2. WANNEER MAG U ALGIPAN BALSEM NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u Algipan balsem niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
- Niet aanbrengen op de slijmvliezen.
- In geval van een aandoening en/of een infectie van de huid: open wonden, blaasjes, blaren, brandwonden.
- Bij kinderen onder de 7 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Algipan balsem?
- Vermijd contact met ogen en slijmvliezen.
- Was uw handen na gebruik.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
te lezen.
? Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
? Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
? Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden
is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Algipan balsem nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Voorzichtigheid is geboden tijdens de zwangerschap, in het bijzonder tijdens de eerste 3 en laatste 3 maanden van de
zwangerschap. Gebruik Algipan balsem dan ook zo kort mogelijk en op een zo klein mogelijk oppervlak.
Vermijd bij voorkeur het gebruik van Algipan balsem tijdens de periode dat u borstvoeding geeft (lactatie) omdat het
de smaak van de moedermelk kan veranderen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Algipan balsem waarmee u rekening moet houden
Algipan balsem bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat: deze stoffen kunnen allergische
reacties veroorzaken (wellicht vertraagd). 3. HOE GEBRUIKT U ALGIPAN BALSEM? Gebruik Algipan balsem altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Masseer zacht de pijnlijke streek totdat de zalf volledig is opgenomen.
Doe dit meerdere malen per dag.
Was uw handen na gebruik.
Algipan balsem mag niet langdurig gebruikt worden.
Algipan balsem mag niet gebruikt worden bij kinderen onder de 7 jaar.
Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best een arts raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Algipan
balsem moet gebruiken.
Heeft u te veel van Algipan balsem gebruikt?
Wanneer u te veel van Algipan balsem heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij lokaal gebruik van het product werd geen enkel geval van intoxicatie (vergiftiging) gemeld.
Bent u vergeten Algipan balsem te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Algipan balsem
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN. Zoals elk geneesmiddel kan Algipan balsem bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Allergie: jeuk en uitslag. In dit geval moet de behandeling worden stopgezet.
- Roodheid op de plaats waar de zalf wordt aangebracht. Deze lokale reactie is normaal.
- Irritatie van de huid.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U ALGIPAN BALSEM? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Bewaren in de
oorspronkelijke verpakking. Gebruik Algipan balsem niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos/de tube na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand
aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 6. AANVULLENDE INFORMATIE. Welke stoffen zitten er in Algipan balsem?
- De werkzame stoffen in Algipan balsem zijn methylnicotinaat 1,5 g/100 g, glycolsalicylaat 5,0 g/100 g,
mefenesine 10,0 g/100 g.
- De andere stoffen in Algipan balsem zijn witte bijenwas – lavendelparfum – methylparahydroxybenzoaat –
propylparahydroxybenzoaat – methylcellulose – macrogol 100 stearaat – macrogol 100 stearylether –
sorbitol (oplossing à 70 %) – glycerol monostearaat – gezuiverd water.
Hoe ziet Algipan balsem eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Aluminium tube met 40 g, 80 g en 140 g zalf.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE162951
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12/2009.

Extra informatie

Bijsluiter N/B
Indicatie N/B
Gebruik N/B
Ingredienten N/B
Waarschuwing N/B
Bijwerkingen N/B
Product referentie: 0812792